Kolonia charytatywna Caritas 2011 - Turnus III Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
05.08.2011.

Wiele radości i wzruszeń towarzyszyło zarówno 225 dzieciom wraz z liczną kadrą wychowawczą pod kierunkiem Jana Lewandowskiego, nauczyciela ZSG w Rzeszowie jak i przybyłym gościom z Ks. Biskupem Kazimierzem Górnym na spotkanie podsumowujące III turnus kolonii Caritas w Myczkowcach. Pięknie przygotowany program o św. Franciszku, jego życiu i misji, przybliżył także treści związane z pochwałą dzieła stworzenia i uwielbienia Pana Boga Stwórcy.

Tematyka ekologiczna przewijała się przez cały czas trwania turnusu. Wyprawy w teren pod okiem doświadczonych przewodników turystycznych wnosiły wiele ciekawych elementów edukacyjnych. Dzieci były wyposażone w „ Zeszyty wakacyjnego ekoludka” które można było wydać kolejny już rok dzięki dofinansowaniu WFOŚ i GW w Rzeszowie.

W trakcie turnusu prowadzone były także inne zajęcia w ramach warsztatów sztuki ludowej, dziennikarskie, udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pogłębienie wiedzy historycznej poprzez prowadzone zajęcia przez IPN.

Zapewne uczestnicy będą mile wspominać przeżyte chwile dobrej zabawy, modlitwy i edukacji.

Turnus 1

Zapraszamy do galerii zdjęć by choć trochę wejść w klimat tego turnusu.