Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II Drukuj Email
Redaktor: Bogdan Janik   
08.01.2008.

Dnia 16 października 2007r. w 29. rocznicę wyboru Jana Pawła II, w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach zostało otwarte Centrum Kultury Ekumenicznej. Jest ono dedykowane Papieżowi Polakowi, zwolennikowi pojednania między chrześcijanami.

Na 10 wzgórzach zostało ustawionych 100 makiet w skali 1:25 najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi prawosławnych, greckokatolickich, z terenów południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy.

Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II 

Makiety przedstawiają, według dawnego podziału etnograficznego tych terenów, architekturę Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Między wzgórzami są alejki spacerowe oraz altana do odpoczynku i refleksji.

Makiety zostały wykonane przez Janusza Kuliga, rzemieślnika z Chmielnika koło Rzeszowa, natomiast architekturę terenu przygotował Norbert Piekarski z Bliznego. Uzupełnieniem ekspozycji jest muzyka i śpiewy religijne, odpowiednie poszczególnym grupom etnicznym, oraz kilkujęzyczny komentarz w punkcie informacyjnym.

Makiety w warsztacie Janusza Kuliga

Makiety w warsztacie Janusza Kuliga

Makiety kościołów i cerkwi u wykonawcy

Makiety kościołów i cerkwi u wykonawcy

Projekt budowy Centrum Kultury Ekumenicznej od strony merytoryczno-formalnej został przygotowany przez mgr Dorotę Chilik, a finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unię Europejską i Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II
 

Otwarciu towarzyszyła sesja naukowa dotycząca historii Kościoła na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim, dialogu Kościołów katolickiego i prawosławnego oraz zróżnicowania etnograficznego i kulturowego tych terenów.

Idea powstania Centrum Kultury Ekumenicznej była częściowo wzorowana na Włoskim Parku Miniatur w Rimini, który przedstawia najważniejsze zabytki Italii i Europy.  W tym wypadku jednak skupiono się na przedstawieniu makiet sakralnej architektury drewnianej z podwójnego względu. Po pierwsze teren ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego jest położony na terenach styku kultur które już częściowo zanikają.

Pokazanie w miniaturze sakralnych stylów architektonicznych, im odpowiednich jest powrotem do czasów minionych. Ponadto sakralna architektura drewniana jest zbyt krucha, dowodem czego były niedawne pożary cerkwi w Opace, Komańczy czy np. kościoła w Libuszy, dlatego warto ją pokazać.  

Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II
 

Drugim powodem powstania CKE to próba innego spojrzenia w przeszłość, szczególnie w tych Bieszczadzkich trudnych terenach, kiedy to antagonizmy społeczne przekładno na płaszczyznę religijną. CKE powinno też sprzyjać temu innemu spojrzeniu, że ponad tym wszystkim co nas dzieliło, ponad tymi zaszłościami historycznymi powinna zapanować prawdziwa Miłość. Jedność można tworzyć tylko w Miłości. Niech więc ta Miłość będzie podstawą wszystkich relacji międzyludzkich. Tę prawdę przypomina wszystkim wchodzącym do CKE napis nad główną bramą  PONAD WSZYSTKIM NIECH BĘDZIE MIŁOŚĆ  

Od dwunastu już lat w naszym ośrodku organizowane są  kolonie dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Wiele z nich jest wyznania prawosławnego, obrządku greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. CKE będzie jeszcze bardziej sprzyjać temu by między nimi budować prawdziwą jedność i ekumenizm oparty na Miłości.

Zapraszamy do naszej Galerii.

Zmieniony ( 24.01.2008. )