Trasy turystyczne w okolice Ośrodka Drukuj Email
Redaktor: Stanisław Orłowski   
24.01.2008.

PROPOZYCJE PIESZYCH WYCIECZEK Z OŚRODKA CARITAS

I. Wycieczki piesze po Ekomuzeum w „Krainie bobrów”:

1. Wokół rezerwatu krajobrazowego „Koziniec”

Trasa:

Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „Caritas” w Myczkowcach (Centrum Kultury Ekumenicznej - 130 miniatur drewnianych obiektów sakralnych w skali 1:25 z obszarów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy; stadnina koni „Eden”, mini zoo, kawiarnia Św. Franciszka z eksponatami muzealnymi fauny Bieszczadów, możliwość spożycia ciepłego posiłku, kawy itp.) – szlakiem spacerowym żółtym obok pomnika przyrody „Skałki Myczkowieckie” z panoramą na wieś Myczkowce – nieistniejąca wieś Mikołajec – pomnik przyrody „Kamień Orelecki” zwany „kamiennym sercem macochy” – Wierchy (m-ce widokowe) – Gospodarstwo szkółkarskie Leśnictwa Orelec – Rubeń (miejsce widokowe) – wejście na zieloną ścieżkę przyrodniczą i podejście do Kamieniołomu Koziniec 500 m (m-ce widokowe na Bieszczady, Jezioro Solińskie i Jezioro Myczkowieckie) – Rezerwat Krajobrazowy „Koziniec” – zejście grzbietem pasma Kozińca obok Ośrodka Bieszczady do zapory wodnej na Sanie w Myczkowcach, (dawny teren dworski, dawna cerkiew murowana z 1912 r., kuźnia) – przejście uliczkami przez wieś Myczkowce do pomnika przyrody „Skałki Myczkowieckie” – powrót do O.W-R „Caritas” w Myczkowcach. Czas przejścia ok. 4-5 godzin. Ewentualny obiad w „Caritas”.

2. Wokół przełomu Sanu pod Zwierzyniem

Trasa:

Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „Caritas” w Myczkowcach (Centrum Kultury Ekumenicznej - 130 miniatur drewnianych obiektów sakralnych z obszarów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy, stadnina koni „Eden”, mini zoo, kawiarnia Św. Franciszka z eksponatami muzealnymi fauny Bieszczadów, możliwość spożycia ciepłego posiłku, kawy itp.) – przejście szosą (kostka) - pomnik przyrody „Skałki Myczkowieckie” – Myczkowce (dawna cerkiew murowana z 1910 r., teren podworski z pozostałościami parku krajobrazowego) – przejście przez zaporę wodną na Sanie, podejście schodkami na grzbiet Grodziska i zejście schodkami w dolinę Sanu – podejście w lewo chodnikiem do Elektrowni wodnej pod Grodziskiem – obejrzenie z mostu rezerwatu krajobrazowego „Przełom Sanu pod Grodziskiem” – powrót chodnikiem prawą stroną Sanu do „cudownego źródełka w Zwierzyniu” (degustacja wody mineralnej) – spacer szlakiem zielonym wzdłuż doliny Sanu do Zwierzynia (przy trasie stare kamienne piwniczki, dawna cerkiew murowana z lat 1755-1799 z murem kamiennym układanym ręcznie, (dziś kościół katolicki), chata wiejska z początku XX wieku z czterospadowym dachem bojkowskim i wnęką doliniańską, most na Sanie – przejście szosą przez wieś do „Zajazdu pod Bukowiną” – skręt w prawo na drewniany most na rzece Olszance – powrót do O.W.R. „Caritas” w Myczkowcach. Czas przejścia ok. 4 godzin.

3. Wokół Kotliny Uherczańskiej

Trasa krótsza (szlakami spacerowymi zielonym, żółtym i niebieskim):

Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „Caritas” w Myczkowcach – podejście szosą za znakami szlaku żółtego do mostu na rzece Olszance – skręt w prawo na zielony szlak spacerowy - rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach” – cmentarz w Uhercach z mogiłami żołnierzy polskich z września 1939 roku - Uherce Mineralne (kościół barokowy z 1757 r. otoczony murem obronnym z otworami strzelniczymi, izba regionalna, dawny dwór obronny Herburtów) – pomnik przyrody „Wodospad na rzece Olszance” – podejście na wzgórze Lachawa do cmentarza wojennego z 1915 r. (m-ce widokowe) – dojście do zielonego szlaku spacerowego - polany widokowe na stoku pasma Żukowa przy szlaku zielonym z panoramami na Park Krajobrazowy Gór Słonnych i Bieszczady – Żuków (481 m) węzeł szlaków – skręt w prawo na szlak żółty w kierunku Orelca - przejście grzbietem pasma Żukowa za znakami szlaku żółtego i zielonej ścieżki przyrodniczej do Polany i początku spacerowego szlaku niebieskiego Żuków (481 m) – zejście szlakiem spacerowym niebieskim przez las bukowy do „Zagrody Magija” w Orelcu (ewentualnie herbata lub ciepły posiłek) – przejście szlakiem niebieskim do szosy i dalej widokową drogą polną do miejsca widokowego na Wierchach – skręt w prawo drogą asfaltową do pomnika przyrody „Kamień Orelecki” – zejście zieloną ścieżką przyrodniczą obok najniżej w Polsce położonego stanowiskaolszy zielonej” na Michałowcu do szkoły w Myczkowcach - powrót szosą obok pomnika przyrody „Skałki Myczkowieckie” do O.W.R. „Caritas”. (czas przejścia ok. 5 godzin).

Trasa dłuższa (szlakami spacerowymi zielonym i żółtym):

Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „Caritas” w Myczkowcach – podejście szosą za znakami szlaku żółtego do mostu na rzece Olszance – skręt w prawo na zielony szlak spacerowy - rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach” – cmentarz w Uhercach z mogiłami żołnierzy polskich z września 1939 roku - Uherce Mineralne (kościół barokowy z 1757 r. otoczony murem obronnym z otworami strzelniczymi, izba regionalna, dawny dwór obronny Herburtów) – pomnik przyrody „Wodospad na rzece Olszance” – podejście na wzgórze Lachawa do cmentarza wojennego z 1915 r. (m-ce widokowe) – dojście do zielonego szlaku spacerowego - polany widokowe na stoku pasma Żukowa przy szlaku zielonym z panoramami na Park Krajobrazowy Gór Słonnych i Bieszczady – Żuków (481 m) węzeł szlaków – skręt w prawo na szlak żółty w kierunku Orelca - przejście grzbietem pasma Żukowa za znakami szlaku żółtego i zielonej ścieżki przyrodniczej do Polany i początku spacerowego szlaku niebieskiego (480 m) – dalej przejście leśne zieloną ścieżką przyrodniczą prowadzącą głównym grzbietem pasma Żukowa (480 – 490 m) do węzła szlaków Żuków (481 m). Stąd aż do Ośrodka „Caritas” wędrujemy już żółtym szlakiem spacerowym. Skręcając w prawo za znakami żółtymi zejdziemy łagodnie do doliny Hulatyń (Domki Wczasowe Szept) i do centrum wsi Orelec (PKS, sklep, czas przejścia I etapu: ok. 4 godz.). Po przejściu szosy szlak żółty prowadzi gminną droga asfaltowa do kościoła drewnianego z ok. 1740 r.), następnie na widokowe Wierchy – do pomnika przyrody „Kamień Orelecki” zwany „kamiennym sercem macochy” i po powrocie do drogi szlakiem żółtym przez Mikołajec do O.W-R. „Caritas” w Myczkowcach. Czas przejścia II etapu ok. 2 godzin. Łącznie ok. 6 godzin.

4. Szlakami spacerowymi wokół Orelca:

Trasa:

Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „Caritas” w Myczkowcach – szlakiem spacerowym żółtym obok pomnika przyrody „Skałki Myczkowieckie” z panoramą na wieś Myczkowce – nieistniejąca wieś Mikołajec – pomnik przyrody „Kamień Orelecki” zwany „kamiennym sercem macochy” – Wierchy (m-ce widokowe i węzeł szlaków) – skręt w prawo drogą asfaltową obok Gospodarstwo szkółkarskie Leśnictwa Orelec do zielonej ścieżki przyrodniczej i kolejnego węzła szlaków pod lasem Rubeń – skręt w lewo zieloną ścieżką przyrodniczą przez Rubeń (miejsce widokowe) – zejście do górnej części wsi Orelec i Przełęczy – dalej po przejściu szosy zieloną ścieżką przyrodniczą przez widokową Sinicę (490 m) do lasu w paśmie Żukowa – przejście leśne głównym grzbietem pasma Żukowa (500 – 491 m) do węzła szlaków i dalej pasmem Żukowa do odejścia zielonej ścieżki przyrodniczej w lewo przy węźle Żuków (481 m) – zejście nią do doliny 7 stawów (napoje lub posiłek w restauracji „Nad Stawami”). Stąd trzeba podejść ok. 500 m szosą w lewo do początku wsi Orelec i skręcić w prawo na zieloną ścieżkę przyrodniczą, która drogą leśną wprowadzi nas do szlaku żółtego w pobliżu pomnika przyrody „Orelecki Kamień”. Stamtąd możemy szybko zejść szlakiem żółtym (ok. 30 min) przez Mikołajec do O.W-R „Caritas”. Czas przejścia trasy ok. 6 godzin.

II. Propozycje wycieczek innymi trasami po Pogórzu Bieszczadów:

1. Z wizytą w Ekomuzeum „Zielony Cień” Marii Czerkawskiej.

Trasa:

Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „Caritas” w Myczkowcach – podejście szosą za znakami szlaku żółtego do mostu na rzece Olszance – skręt w prawo na zielony szlak spacerowy - rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach” – cmentarz w Uhercach z mogiłami żołnierzy polskich z września 1939 roku - Uherce Mineralne (kościół) – dojście do stacji PKP – przejście ok. 1 km szosą do drogi odchodzącej do Rudenki – przejście przez wieś Rudenka (Izba pamięci poetki Marii Czerkawskiej w szkole) – dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1843 roku z częściowo zachowanym ikonostasem i polichromią wnętrza (dziś kościół rz. kat.) – dawna kuźnia – pracownia rzeźbiarska – widokowe wzniesienia nad wsią z panoramą na Park Krajobrazowy Gór Słonnych i Bieszczady Wysokie (teren Stowarzyszenia QUO–VADIS ) – wypał węgla drzewnego – Bezmiechowa Górna (miejsce po dworze Marii Czerkawskiej) – rezerwat przyrody „Dyrbek” – szybowisko w Bezmiechowej – Hotel Politechniki Rzeszowskiej (m-ce widokowe na Bieszczady, restauracja „U Nika”) – zejście do Bezmiechowej Górnej. (Powrót busem do miejsca zakwaterowania). Czas przejścia ok. 6 godzin.

2. Odkrywanie nieistniejącej wsi Bereźnica Niżna

Trasa:

Podjazd autokarem do Myczkowa (kościół i cerkiew greckokatolicka z 1900 r.) – przejście szlakiem zielonym przez Rapiska do potoku Bereźniczka – odkrywanie śladów nieistniejącej wsi Bereźnicy Niżnej (cmentarz, kaplica, miejsce po folwarku, dawne chaty i ich mieszkańcy) – przejście u podnóża masywu Grodziska do Jeziora Myczkowieckiego – przejście przez zaporę wodną na Sanie w Myczkowcach do wsi Myczkowce – przejście dróżkami przez wieś do pomnika przyrody „Skałki Myczkowieckie” i powrót do O.W-R. „Caritas”. Czas przejścia ok. 4 godzin.

3. Do Leska szlakiem zielonym

Trasa:

„Caritas” w Myczkowcach – most na rzece Olszance – wejście na zielony szlak spacerowy - ZajazdPod Bukowiną” – podejście zielonym szlakiem spacerowym i drogą leśną do Kostrynia (m-ce widokowe) – kapliczka kamienna z XVII w. – przejście lasem szlakiem zielonym pieszym obok zabudowań Glinnego – pomnik przyrodyKamień Leski” – zejście szlakiem zielonym przez źródełek, a następnie do Leska (zwiedzanie zabytków miasta: kirkut, synagoga, rynek miasta z ratuszem, kościół z 1555 r., dawny rynek z pomnikiem T. Kościuszki, zamek Kmitów z lat 1505 – 1539), parking. Czas przejścia ok. 4 godzin. Powrót autokarem.

4. Z Leska przez Czulnię szlakiem zielonym

Trasa:

Lesko – doliną Sanu do potoku Kisły – podejście drogą polna do pomnika przyrody „Kamienia Leskiego” – dalej szlakiem zielonym prowadzącym obok pola biwakowego i zabudowań wsi Glinne do szkółek leśnych – wejście na Czulnię (576 m) – zejście szlakiem zielonym do mostu na Sanie w Zwierzyniu – podejście drogą do Podkamionki i mostu na rzece Olszance, a następnie do Ośrodka „Caritas”. Czas przejścia ok. 4 godzin.

5. Z Soliny szlakiem niebieskim przez Berdo (577 m)

Trasa:

Solina (zwierdzanie zapory wodnej na Sanie) – przejście niebieskim szlakiem spacerowym do Zabrodzia, następnie węzła szlaków przy potoku Rapiska – dalej przez polanę widokowa u podnóża rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Myczkowieckim” – wejście na grzbiet szczytu Berdo (577 m) – zejście do Bazy ZHP „Berdo” – przejście przez mostek na potoku Bereźnica – do szlaku zielonego i zejście do zapory wodnej w Myczkowcach – przejście przez tamę myczkowiecką do wsi Myczkowce – dalej uliczkami wsi do pomnika przyrody „Skałki Myczkowieckie” i do O.W.R. „Caritas”. Czas przejścia ok. 4 godzin.

6. Z Soliny szlakiem niebieskim przez Koziniec (500 m)

Trasa:

Solina – szlakiem niebieskim przez most na Sanie – pomnik powstania leskiego z 1932 r. – Żukowiec (bunkry Linii Mołotowa) – Bóbrka (pracownia rzeźbiarska H. Gągorowskiego i Pracownia bibułkarska A. Kusza) – Kamieniołom Koziniec (500 m m-ce widokowe) – zejście grzbietem Kozińca obok rezerwatu przyrody „Koziniec” do szkoły w Myczkowcach – pomnik przyrody „Skałki Myczkowieckie” – O.W-R „Cariatas”. Czas przejścia ok. 5 godzin

7. Z Zagórza przez Łysą Górę (425 m) – Gruszkę (583 m) - Lesko szlakiem zielonym (wycieczka całodniowa)

Trasa:

Zagórz (sanktuarium Matki Bożej z ikoną Zwiastowania z pocz. XV w.) – podejście szlakiem zielonym do ruin klasztoru Karmelitów Bosych na wzgórzu Marymont (365 m) - zejście do toru kolejowego i podejście do mostu na Osławie - Wielopole (cerkiew murowana) – podejście polną drogą i bezleśnym grzbietem do Łysej Góry (425 m m-ce widokowe z panoramą na dolinę rzeki Osławy i ruiny klasztoru oo. Karmelitów Bosych – przejście widokowym grzbietem 425 m - 444 m – do miejsca widokowego 461 m z panoramą na Lesko – zejście do doliny Sanu w Huzelach – wejście przez most na Sanie do centrum Leska (zwiedzanie zabytków miasta 1 godz.). Czas przejścia ok. 4 godzin. Stąd można wrócić autokarem do Myczkowiec lub po odpoczynku spacerować dalej przez źródełka – pomnik przyrody „Kamień Leski” – Glinne – wejście na zielony szlak spacerowy na końcu wsi i dalej przez Kostryń do Podkamionki i O.W.R. „Caritas” w Myczkowcach (ok. 3 godzin). Łączny czas przejścia ok. 7 – 8 godzin.


 

Zmieniony ( 21.05.2011. )