Nasza Przeszłość Jest Naszą Przyszłością Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
28.02.2008.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt: "Nasza Przeszłość Jest Naszą Przyszłością" - szkoła tradycji w Myczkowcach - warsztaty rzemiosła, podtrzymanie tradycji

Projekt zrealizowany przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO - Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury / Priorytet: Ochrona dziedzictwa kultury ludowej/ dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 Autorką i koordynatorem projektu była: mgr Dorota Chilik

Głównym celem projektu było pielęgnowanie lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej poprzez ochronę tradycji i rzemiosła, przekazanie wartości kulturowych i dziedzictwa młodemu pokoleniu a także wspieranie rozwoju drobnej przedsiębiorczości opartej na tradycji i rzemiośle. Projekt adresowany był do całej społeczności terenów Gminy Solina a w szczególności: rzemieślników, twórców, małych przedsiębiorców, gospodarstw agroturystycznych, dzieci i młodzieży. Realizacja projektu pobudziła lokalną społeczność do kontynuacji działań i realizacji nowych pomysłów. Wielkim wydarzeniem i satysfakcją dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych było uczestnictwo w jego realizacji.

Efektem wymiernym było:

1) galeria rzemiosła – wystawa prac, które powstały na przeprowadzonych 6 treningach rzemieślniczych / malarstwo na szkle, układanie kompozycji kwiatowych wiosennych i bożonarodzeniowych, malarstwo, rzeźba, tkactwo i kuchnia tradycyjna/,

2) bal andrzejkowy połączony z aukcją wybranych prac

3) treningi marketingowe dla rzemieślników,

4) katalog „Bieszczadzkie Rzemiosło”.

WARSZTATY RZEMIEŚLNICZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W okresie dwu miesięcy przeprowadzono treningi umiejętności rzemieślniczych dla młodych, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w szkole tradycji w Ośrodku Caritas w Myczkowcach.

Treningi rozszerzono o wykłady z zakresu technik, materiałów i historii rzemiosła w następujących kategoriach: / a – malarstwo, b – tkactwo, c – malarstwo na szkle, d – umiejętność układania stroików wielkanocnych i bożonarodzeniowych, e - rzeźba, f – kuchnia i stół tradycyjny. Każdy z treningów realizowany był w ciągu 2 miesięcy; 2 razy w tygodniu. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów z odpowiednim fachowym przygotowaniem. Podczas treningów przybliżono także historię i kulturę regionu poprzez projekcje filmów, prezentację zdjęć itp., Zwieńczeniem tego działania była wystawa twórczości , która odbyła się w Myczkowcach w Ośrodku Caritas 24 listopada 2007 r. przy okazji Balu Andrzejkowego. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w działaniach projektu. Nie zabrakło również odpowiedniej promocji w lokalnych mediach takich jak: Radio Rzeszów, Radio Via, czy TVP 3 – Rzeszów oraz w prasie regionalnej. Był to również doskonały materiał do promocji MKiDN, Ośrodka a przede wszystkim uczestników i prowadzących treningi.

Zajęcia przeprowadzono w następujących kategoriach:

I/1 UKLADANIE STROIKÓW I KOMPOZYCJI WIOSENNYCH

  Czas trwania: maj – czerwiec 2007 r.                                                                         

  Osoba prowadząca: Monika Subik

II MALARSTWO NA SZKLE 

  Czas trwania: czerwiec - lipiec 2007 r.                                                                        

  Osoba prowadząca: Monika Subik

 
 
III TKACTWO
 
  Czas trwania: lipiec - sierpień 2007 r.                                                                             

  Osoba prowadząca: Joanna Hasior.

IV  MALARSTWO 

  Czas trwania: sierpień - wrzesień 2007 r.                                                                   

  Osoba prowadząca: Mariusz Haba.

V RZEŹBA  

  Czas trwania: wrzesień - październik 2007 r.

  Osoba prowadząca: Mariusz Haba

VI KUCHNIA I STÓL TRADYCYJNY  

  Czas trwania: październik - listopad 2007 r

  Osoba prowadząca: Adela Konieczna.

I/2 UKLADANIE STROIKÓW I KOMPOZYCJI BOŻONARODZENIOWYCH    

  Czas trwania: październik - listopad 2007 r.   

  Osoba prowadząca: Monika Subik

BAL ANDRZEJKOWY

Wielki Andrzejkowy Bal połączony z aukcją nowych produktów rzemieślniczych powstałych po realizacji projektu, odbył się 24 listopada 2007 r. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Wielka impreza z udziałem ok. 200 uczestników z terenu Gminy Solina i okolic. Było to ostatnie działanie podsumowujące owocną pracę oraz całokształt realizacji projektu. Była to także duża okazja do promocji MKiDN, Ośrodka, regionu w tym kultury, rzemiosła i tradycji. Bal był równocześnie podsumowaniem ostatniego z treningów czyli kuchni tradycyjnej. Poprzez degustację tradycyjnych potraw oraz ciast można było podziwiać umiejętności lokalnych gospodyń, oraz zdobyć informacje na temat przygotowania tradycyjnych potraw z okolic Gminy Solina. Środki uzyskane w ramach aukcji zostały przeznaczone na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

 

Zmieniony ( 22.10.2008. )