Kolonia charytatywna Caritas - Turnus VI Drukuj Email
Redaktor: MP   
22.08.2009.

W dniu 19 sierpnia zakończył się VI turnus kolonii pod przewodnictwem Kierownik Pani Anny Sokołowskiej. Był to najliczniejszy turnus w tym roku, na którym przebywało około 270 osób (dzieci, wychowawcy, kadra medyczna). Muzycznych prowadzących śpiewy było 10 osób, stąd łatwo im było rozśpiewać cała grupę. Opiekę duchową sprawował Ks. dr Jacenty Mastej z KUL.

Jak co roku dzieci brały udział w konkursach: plastycznym, muzycznym, biblijnym, w wielu grach świetlicowych oraz różnych dyscyplinach sportowych. Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Rzeszowie kontynuowano edukacje ekologiczną z licznymi konkursami i zabawami w plenerze. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe nagrody. Nie zabrakło też jazdy konnej, która dla większości była prawdziwą atrakcją. Zmagania na torze miasteczka ruchu drogowego nagrodzone były cennymi nagrodami. Zajęcia przeprowadzone zostały przez WORD Rzeszów, Polski Związek Motorowy, Inspekcję Transportu Drogowego z Rzeszowa i Komendę Powiatową Policji z Leska.

W ciekawej formie Rzeszowski IPN przybliżył dzieciom symbole narodowe. Była to kontynuacja corocznej edukacji patriotycznej

 

Z ziołami...

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

Zmieniony ( 25.08.2009. )