Podsumowanie wakacyjnych kolonii Caritas w Myczkowcach Drukuj Email
Redaktor: MP   
07.09.2009.

Dobiegła końca wakacyjna akcja Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach której zorganizowano 8 turnusów kolonijnych; 1 polonijny dla dzieci z Ukrainy i 7 dla dzieci z naszej diecezji. Łącznie na koloniach wypoczywało 1800 dzieci pod opieką 8 kierowników, 7 lekarzy, 25 pielęgniarek, 8 księży kapelanów, 13 alumnów, 3 sióstr zakonnych, 148 wychowawców, 34 muzycznych. Wszyscy wymienieni pracowali jako wolontariusze.

Wakacyjna Akacja mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu: z Kancelarii Senatu dla dzieci polonijnych; z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Warsztaty kultury ludowej i propagowanie bezpiecznej turystyki dzieci i młodzieży w ramach letniego wypoczynku”; z Urzędu Marszałkowskiego poprzez ROPS, z MOPS i GOPS, z wakacyjnych cegiełek oraz od darczyńców indywidualnych i producentów żywności.

Instytucje i osoby wspierające w organizacji programu:

  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu
  • Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie
  • Polski Związek Motorowy w Rzeszowie
  • Komenda Powiatowa Policji w Lesku
  • Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie
  • Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie
  • Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych KARPATY
  • Instruktorzy warsztatów sztuki rękodzielniczej
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  - U Marsz. w Rzeszowie

 

Zmieniony ( 23.10.2009. )