Warsztaty Kultury Ludowej i propagowanie bezpiecznej turystyki dzieci i młodzieży Drukuj Email
Redaktor: Bogdan Janik   
26.10.2009.

Projekt zralizowano przy współfinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Fio, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego i Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Adresowany był do 600 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych, a także dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Głównym celem projektu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży turystyki, krajoznawstwa i zapoznanie się z kulturą regionu południowo-wschodniej Polski. Jego realizacja odbyła się na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

Dłuto...
 
Turystyka...

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

Działania projektu obejmowały uczestnictwo dzieci i młodzieży w warsztatach sztuki ludowej w takich dziedzinach jak: tkactwo, rzeźba,  ikebany, zdobnictwo przedmiotów użytkowych, bibułkarstwo, malowanie ikon. Przeprowadzono także warsztaty sztuki sakralnej na bazie Centrum Kultury Ekumenicznej – makiety architektury drewnianej świątyń pogranicza polsko – słowacko - ukraińskiego (150 drewnianych miniatur w skali 1:25 – kościołów rzymsko katolickich,  cerkwi greckokatolickich i prawosławnych z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy) oraz projekcje multimedialne.      

Dodatkowo na każdym turnusie odbyły się warsztaty bezpiecznej turystyki oraz spotkania z przewodnikami Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „KARPATY” połączone z prelekcjami na temat Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Parków Krajobrazowych i obszarów chronionych w Bieszczadach. Wszystkie dzieci uczestniczyły w wycieczkach pieszych z ośrodka na pobliskie trasy turystyczne oraz w wycieczkach autokarowych do Bieszczadzkiego Parku Narodowego z przewodnikiem górskim.

W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z praktycznych ćwiczeń pod kierunkiem doświadczonych inspektorów z Inspekcji Transportu Drogowego z Rzeszowa.             

Zasadniczym celem projektu było podniesienie świadomości kulturowej dzieci i młodzieży, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, zachowanie i przekaz tradycji. Poprzez przeprowadzenie treningów umiejętności w zakresie sztuki ludowej zwrócono uwagę na ginące, unikalne zawody rzemieślnicze. Pobudziło to także do odkrycia w sobie zdolności manualnych oraz nowych pomysłów w tych dziedzinach, co zapewne będzie kontynuowane w późniejszym okresie. Podczas treningów przybliżono także historię i zapoznano z tradycjami i sztuką kultury ludowej pogranicza polsko – słowacko – ukraińskiego. Realizacja projektu umożliwiła dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych letniego aktywnego wypoczynku.           

Cel projektu został zrealizowany w sposób kompleksowy. Uczestnicy projektu w ramach letniego wypoczynku skorzystali z szeregu atrakcji które w sposób trwały ukształtowały w nich świadomość wartości dóbr kultury i jej dziedzictwa, ważności utrwalania i propagowania tradycji. Jednocześnie same miały możliwość w ramach prowadzonych warsztatów tworzyć wyroby sztuki ludowej, by potem zaprezentować je w środowisku lokalnym. Zwieńczeniem projektu była przygotowana wystawa wyrobów wytworzonych przez uczestników warsztatów.            

Nasz Projekt ma chronić tradycję i przekaz ludowy. Pragniemy pielęgnować lokalną i  regionalną tożsamość kulturową poprzez ochronę tradycji i rzemiosła, przekazanie wartości kulturowych i dziedzictwa młodemu pokoleniu a także włączanie młodzieży w aktywne uczestnictwo w kulturalne życie lokalnej społeczności.

Zmieniony ( 20.12.2009. )