Kolonia charytatywna Caritas - Turnus I
Redaktor: Ks. Ryszard Potęga   
29.06.2009.

Dobiegł końca I turnus kolonii charytatywnej Caritas w Myczkowcach. Przez 10 dni w terminie 20 – 29 06 wypoczywało 200 dzieci z dekanatów gorlickiego, czudeckiego, jasielskiego oraz z Gminy Niebylec.Opiekę nad dziećmi sprawowało 17 wychowawców + 3 muzycznych pod kierownictwem Pani Henryki Szoblik. Opiekę duchową nad tą trzódką sprawował Ks, Ryszard Potęga a opiekę medyczną zabezpieczało 3 pielęgniarki i lekarz.

Turnus 1

Zapraszamy do galerii zdjęć by choć trochę wejść w klimat tego turnusu.

Pogoda wprawdzie bardzo zróżnicowana, nie przeszkodziła w realizacji bogatego w różne formy programu. Jak co roku dzieci brały udział w konkursach: plastycznym, muzycznym, biblijnym, w wielu grach świetlicowych oraz różnych dyscyplinach sportowych. Dzięki dofinansowaniu WFOŚ i GW w Rzeszowie kontynuowano edukacje ekologiczną z licznymi konkursami i zabawami w plenerze. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe nagrody. Nie zabrakło też jazdy konnej, która dla większości była prawdziwą atrakcją. Zmagania na torze miasteczka ruchu drogowego nagrodzone były cennymi nagrodami. Zajęcia przeprowadzone zostały przez WORD Krosno, Polski Związek Motorowy z Rzeszowa i Komendę Powiatową Policji z Leska. W ciekawej formie Rzeszowski IPN przybliżył dzieciom symbole narodowe. Była to kontynuacja corocznej edukacji patriotycznej.

Mimo kapryśnej pogody, udało się zwiedzić najbliższą okolicę Myczkowiec, Zwierzynia i Uherzec Mineralnych w pieszych wyprawach podziwiając osobliwości tego terenu.

Ważnym elementem na naszych koloniach jest formacja duchowa. Prowadzona była poprzez udział w codziennej Eucharystii oraz na spotkaniach tematycznych w grupach. Patronem turnusu była Bł. Matka Teresa z Kalkuty i jej słowa: „ Nie jest istotne to, co robimy, ani jak dużo robimy, ale ile miłości wkładamy w pracę, która została nam powierzona. To, co robisz ty, ja, być może, nie potrafię… to, co robię ja, ty, być może, nie potrafisz… ale wszyscy razem robimy coś pięknego dla Boga”

Krótka prezentacja tematyki turnusu: